Sözlükte "şiir" ne demek?

1. Zengin imgelerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan yazınsal anlatım biçimi; düş gücüne, imgeye, yüreğe seslenen, anı, duygu, coşku uyandıran,etkileyen yön.
2. Bir ozanın, bir dönemin bu sanatı kullandığı özel biçim.
3. Koşuk.

Şiir kelimesinin ingilizcesi

n. Numbers
adj. poetic, poetical
n. poetry, verse, poem, song
Köken: Arapça